09/7/2014: NGÀY TRỞ LẠI (Ký)?

09/7/2014:
NGÀY TRỞ LẠI (Ký)
Biền biệt thời gian, xa cách nhau
Sáng nay trở lại, buổi ban đầu
Vẫn con đường lộ, ngày xưa ấy
Vẫn dãy phố quen, tự bấy lâu
Vẫn chốn công viên,đầy sắc thái
Vẫn khu siêu thị, tiếng mời chào
Nâng nâng cảm nhận: Quen-mà lạ
Quen phố, quen tên, lạ ngõ vào
Ngày 09/7/2014
Giangsơn
6 câu trả lời 6