Có những kỉ niệm rất gần mà tưởng chừng như xa xôi quá, nhưng có khi thì ngược lại! Sao vậy? Bạn phân tích cái này được ko?

Hehe...! Vào nói chuyện cho vui đi các bạn của tui.
4 câu trả lời 4