Giải phương trình lượng giác?

sin3x = cos2x

sin6x + cos2x = 0

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    5 năm trước

    khó vl

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.