Giải phương trình lượng giác?

1. cot(2x - pi/4) = tanx

2. sin3x = cos2x

3. sin6x + cos2x = 0

4. cos^2 (2x + pi/4) = sin^2 x

1 Câu trả lời

Xếp hạng
 • Son
  Lv 5
  5 năm trước

  Dùng ct cung phụ nhau; rồi pt lượng giác cơ bản

  tanx=cot(pi/2-x)

  cos2x=sin(pi/2-2x)...

  Vì cs mầu nhiệm

  http://vidaothieng.com/

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.