YOU ARE NEAR, tui dịch đại là EM Ở ĐÂU ĐÂY, có ai từng biết và nhớ hem ta?

https://www.youtube.com/watch?v=LVUi3kZ5...

Mụ Ca sĩ da màu Kim Sanders trình bày cùng ban nhạc Nga Alex Fokin. Xin tặng cho ai thích nó.
Chúc các bạn 1 ngày làm việc đầu tuần vui vè.
3 câu trả lời 3