Có thể tui phải xa các bạn, nhưng tui muốn tuyên chiến với bọn mất dạy nơi đây. Nào ra tay đi những đứa đê tiện !?

Các câu nghĩ rằng ai cũng khiếp sợ các cậu đấy hử? Cớ gì cứ chửi bới nói xấu phá phách những người ko thích hơn thua với mình là sao? Có điên thì về nhà mà chết đi! Ta nổi nóng rùi đấy...!
10 câu trả lời 10