Trụ Điện. Chúng muôn đời vẫn mãi là trụ điện...soi rọi ánh sáng cho kẻ khác..nhưng có gì để luận bàn... với chúng ở đây ?

12 câu trả lời 12