Có gì đó còn chưa ổn phải không bạn ?

9 câu trả lời 9