Bạn thấy có nên oán hận gì người đã mạnh dạn từ chối tình yêu của bạn ko?

Giữa thái độ dứt khoát và sự vờ vĩn ỡm ờ, đối với bạn cái nào đáng trách hơn?
Hãy phân định rạch ròi để sống vui hơn bạn nhé! Xin gửi tặng mỗi kẻ si tình 1 đoá Hoa Hồng nhé!
7 câu trả lời 7