Cô ruột ở tiểu bang toronto có thể bão lãnh được??

Cô của em đi qua canada được 18 năm vậy cô em có thể cháu đi qua đó du lịch hoặc định cư bên đó không. Nếu cô bảo lãnh không được thì làm cách nào có thể được đi qua canada được???
4 câu trả lời 4