Thí dụ thôi. .. nếu ad và bcv yahoo hỏi đáp bị mắc toi mà chết hết, theo bạn yahoo sẽ phát triển cỡ nào? (Tên nào bcvp là đồ mắc dịch.)?

1 câu trả lời 1