Đại học công nghệ TPHCM ( Hutech ) vs Đại học công nghệ Sài Gòn (STU ) nên chọn trường nào ngành Công Nghệ Thông Tin....?

Em trúng tuyển hai trường trên trong đợt tuyển sinh nvbs gần đây....em thắc mắc là nên học trường nào đào tạo tốt ngành công nghệ thông tin.....
8 câu trả lời 8