Ở đây hỏi rồi tl chứ chẳng ai biết mặt ai nhỉ?

12 câu trả lời 12