Ở đây hỏi rồi tl chứ chẳng ai biết mặt ai nhỉ?

14 câu trả lời 14