Đi Sapa bằng ô tô có nguy hiểm không? và bắt xe ở đâu?

Nói thật cả nhà mình thích Sapa lâu lắm rồi, muốn lên với thành phố trong mây 1 lần cảm nhận thời tiết cũng như không khí nơi đây nhưng sau vụ Xe khách lao xuống vực nói thật mình sợ lắm.Mà đi tàu thì lâu, vật vờ cả đêm hôm sau mất 1 ngày ngủ chẳng chơi được j. Các anh chị em nào đi Sapa rồi có thể tư vấn cho mình... hiển thị thêm Nói thật cả nhà mình thích Sapa lâu lắm rồi, muốn lên với thành phố trong mây 1 lần cảm nhận thời tiết cũng như không khí nơi đây nhưng sau vụ Xe khách lao xuống vực nói thật mình sợ lắm.Mà đi tàu thì lâu, vật vờ cả đêm hôm sau mất 1 ngày ngủ chẳng chơi được j. Các anh chị em nào đi Sapa rồi có thể tư vấn cho mình xin tí kinh nghiệm được không?
17 câu trả lời 17