Vòng xoáy trong bình yên?

Kẻ ta khinh thường thì ta lại mắc nợ họ ân tình trong quá khứ, người ta thương yêu thì luôn làm ta phiền lòng ,mấy người tốt bụng thì làm ta thiệt hại tiền tài, mấy kẻ buôn gian, quan tham lại giúp ta sinh lời.
Khó lắm thay ?
2 câu trả lời 2