Tại sao lại có rất nhiều người tài trong ở Nam đi theo HCM để chọn một cuộc sống rất khổ cực, mà họ lại không đi theo Ngô Tổng Thống ạ?

Vídụ như: Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình, Huỳnh Tấn Phát, Dương Quỳnh Hoa, Tôn Nữ Thị Ninh, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Văn Trà, Phạm Xuân Ẩn, Trương Mỹ Hoa, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Minh Triết v.v... Và đặc biệt là chuyên gia chế tạo vũ... hiển thị thêm Vídụ như: Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình, Huỳnh Tấn Phát, Dương Quỳnh Hoa, Tôn Nữ Thị Ninh, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Văn Trà, Phạm Xuân Ẩn, Trương Mỹ Hoa, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Minh Triết v.v...
Và đặc biệt là chuyên gia chế tạo vũ khí Trần Đại Nghĩa, Ông đã bỏ Pháp với cuộc sống đầy sung sướng để về VN vô rừng thiêng nước độc cuộc sống khó khăn để đi theo HCM.
Cập nhật: VCGĐ: Bạn nói họ ngu tại sao họ lại đánh cho VNCH chạy te tua?
Tại sao họ lại lừa được cả triệu quân VNCH vô trại giam?
Họ ngu sao tiền họ lại nhiều hơn VCGĐ và alex
VCGĐ khôn sao lại phải khúm núm rồi đút lót, dâng 2 tay tấm hộ chiếu cho họ?
Cập nhật 2: Họ đi theo CS trước mắt là đói khát, khổ cực, tù đày và tra tấn, gia đình họ cũng bị vạ lây v.v...
Những người có học mặc véc, ngồi văn phòng máy lạnh sung sướng nhưng cũng rũ bỏ cuộc sống tốt đẹp để vô bưng mặc áo bà ba đeo Aka ăn lá cây để theo Vici Why? Tôi cũng chả hiểu nữa
Cập nhật 3: Avata @ Khỉ: Tớ khoái nhất Cm này của You, nên tớ tặng You 5* đấy :D => Cộng sản chúng chỉ lừa được những kẻ ngu dốt... khoookhooooo Ngày xưa Bác họ tớ rất "thông minh", nên đã đưa cả gia đình ra đi vào ngày 28/5/75 Nhiều người được Mỹ mời đi, rồi năn nỉ đưa đi không chết đấy, điển hình là Bác Phạm Bá... hiển thị thêm Avata @ Khỉ: Tớ khoái nhất Cm này của You, nên tớ tặng You 5* đấy :D
=> Cộng sản chúng chỉ lừa được những kẻ ngu dốt... khoookhooooo
Ngày xưa Bác họ tớ rất "thông minh", nên đã đưa cả gia đình ra đi vào ngày 28/5/75
Nhiều người được Mỹ mời đi, rồi năn nỉ đưa đi không chết đấy, điển hình là Bác Phạm Bá Hoa chánh văn phòng bộ tổng tham mưu, sau này Bác Hoa bị nhốt đến 13 năm đấy Bạn ạ, sau đó Bác Hoa đi HO. cám ơn Bạn
Cập nhật 4: Avata @ Khỉ, Bạn nói cái lũ không học hết lớp 3 trường làng? Vậy Bác Sỹ Dương Quỳnh Hoa, LS Huỳnh Tấn Phát, Tướng Phạm Xuân Ẩn, Tôn Nữ Thị Ninh, Nguyễn Thị Bình, Kiến Trúc Sư Trương Như Tảng, Trần Đại Nghĩa, Tôn Thất Tùng v.v... họ cũng học hết lớp 3 trường làng à khookhoooo @Khỉ... Tớ không thích CS, nhưng nói... hiển thị thêm Avata @ Khỉ, Bạn nói cái lũ không học hết lớp 3 trường làng?
Vậy Bác Sỹ Dương Quỳnh Hoa, LS Huỳnh Tấn Phát, Tướng Phạm Xuân Ẩn, Tôn Nữ Thị Ninh, Nguyễn Thị Bình, Kiến Trúc Sư Trương Như Tảng, Trần Đại Nghĩa, Tôn Thất Tùng v.v... họ cũng học hết lớp 3 trường làng à khookhoooo
@Khỉ... Tớ không thích CS, nhưng nói không đúng là CS bọn nó khinh đấy oke
Cập nhật 5: Sin lỗi ở cập nhật 1: VCGĐ = Bác Vô Vi ạ. Do sơ xuất
Cảm ơn Bác Vô Vi đã trở lại box TT&SK Chúc Bác nhiều sức khỏe & HP ạ.
5 câu trả lời 5