NGƯỜI CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐÁNG MẾN ?

Hành động này khiến người dân tốt hơn, xã hội tươi đẹp hơn và guồng máy của chính phủ càng thêm vững mạnh.
Tôi nghĩ vậy.

Mời các bạn xem đường dẫn dưới đây :
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t...
2 câu trả lời 2