BẠN CÓ TIN SỰ ĐÁNH GIÁ NÀY ĐÚNG HAY SAI SỰ THẬT ?

Bị vòi vĩnh gây đủ trò khó khăn để lấy tiền của hành khách, ăn nói thì vô giáo dục, thái độ thiếu nhân cách. Ngày nay còn có thêm một trò moi tiền của chúng là họ ra tận mặt của hành khách để bao trọn gói cho việc cân hành lý và thủ tục mau chóng. Ôi ! sao bẩn thỉu và xấu mặt Vn. Mời các bạn xem đường dẫn này nhé... hiển thị thêm Bị vòi vĩnh gây đủ trò khó khăn để lấy tiền của hành khách, ăn nói thì vô giáo dục, thái độ thiếu nhân cách. Ngày nay còn có
thêm một trò moi tiền của chúng là họ ra tận mặt của hành khách để bao trọn gói cho việc cân hành lý và thủ tục mau chóng. Ôi ! sao bẩn thỉu và xấu mặt Vn.
Mời các bạn xem đường dẫn này nhé :
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t...
9 câu trả lời 9