Ai ơi tình chỉ đẹo khi tình dang dở?

Thôi em theo chồng vùi chôn đi kỷ niệm
Tin yêu hôm nào giờ dư ảnh thương đau
Đường em em đi anh đường anh cô lẻ
3 câu trả lời 3