Cho minh hỏi yahoo messenger gui tin nhắn qua điện thoại không được vậy?

3 câu trả lời 3