Ai sẽ bán?

Có hạnh phúc nào giá rẻ không em?
Bán cho tôi chút thôi tôi giữ lại
Còng lưng gánh tiếng cười người con gái
Bấy nhiêu năm rơi nước mắt sắt lòng
12 câu trả lời 12