Sông nước trôi lững lờ, con đò xưa vẫn chờ,mà sao bóng người đâu hững hơ?

2 câu trả lời 2