Sông nước trôi lững lờ, con đò xưa vẫn chờ,mà sao bóng người đâu hững hơ?

3 câu trả lời 3