Khi mất ngủ, bạn sẽ làm ji tiếp theo?:)?

Đi dạo, nghe nhạc nhẹ, cố nhắm mắt hay bực bội???
9 câu trả lời 9