Bạn có thường bình chọn câu tl hay nhất không? :)?

Mình thì siêu lười :3
13 câu trả lời 13