Yahoo messenger có phiên bản mới rùi, bạn nào có nick thì chia sẽ đi?

5 câu trả lời 5