Liệu ở việt nam có thể viết đam mỹ không?

3 câu trả lời 3