Cho 13g kim loại M tác dụng với Clo dư thu được 27.2g muối Clorua. Xác định kim loại M?

2 câu trả lời 2