Hạnh phúc vững bền nhất là?

Nắm xương tàn của mình được tam tộc- quí trọng .
Hì..hì...
Cập nhật: Gửi bé già ST ( Sư Thiến)
http://kienthuc.net.vn/khoe/sau-10-nam-c...
Cập nhật 2: Gửi TD Nè..
http://giaoducthoidai.vn/chuyen-la/nhung...
Cập nhật 3: T rơn à Bàng năm nay rụng lá sớm

Chuông chùa ai thỉnh sau cây
Bàng nghiêng lá đổ tím đầy bến thưa
Trời hoang đè gẫy vai gầy
Tóc ai đã xuống đón mùa heo may
5 câu trả lời 5