04/01/2015: THAY ĐỔI HƯỚNG ĐI (Ký)?

04/01/2015: THAY ĐỔI HƯỚNG ĐI (Ký) Sáng nay thay đổi: Hướng đường đi Lạ lạ, quen quen, thật diệu kỳ Ngắm dọc, ngắm ngang, như bức họa Thiên la địa vọng, tựa vần thi Cây xanh bóng mát, xum xuê tán Ngã rẽ trung tâm, tỏa tứ bề Tản bộ sớm mai, đầy thú vị Của ngày thay đổi, hướng đường đi Ngày 04/01/2015 Ngoclan Xem... hiển thị thêm 04/01/2015:
THAY ĐỔI HƯỚNG ĐI (Ký)
Sáng nay thay đổi: Hướng đường đi
Lạ lạ, quen quen, thật diệu kỳ
Ngắm dọc, ngắm ngang, như bức họa
Thiên la địa vọng, tựa vần thi
Cây xanh bóng mát, xum xuê tán
Ngã rẽ trung tâm, tỏa tứ bề
Tản bộ sớm mai, đầy thú vị
Của ngày thay đổi, hướng đường đi
Ngày 04/01/2015
Ngoclan

Xem Thêm:
http://levanm.blogspot.com/2015/01/04012...
3 câu trả lời 3