Mất nước thật rồi các Bạn ơi Tầu phù nó ở khắp mọi nơi Có thằng mớm ý bỏ môn "Sử" Việt-Nam hóa thành đứa con rơi?

3 câu trả lời 3