Hỏi chỗ đổi tiền mới (đổi tiền lẻ) uy tín mà rẻ ở Hà Nội?

Tết này đổi tiền ở đâu nhanh và uy tín các bác nhỉ, mới hỏi khu bờ hồ, phí đổi cao làm em thấy phí khiếp quá.
Em cần một ít về mừng tuổi ở quê, đi làm cả năm về quê, không mừng tuổi không được. Nhưng tiền thì đã ít, mà lại còn mừng tiền cũ thì ê mặt quá, mừng tuổi tiền mới cho dỡ ngại. Cảm ơn các bác nhiều.
5 câu trả lời 5