Hình như ở Cực Nam bị thủng lớp ôdôn một lỗ, tia cực tím đã chiếu vào dug nhu the ko ạ?

7 câu trả lời 7