Khu vực nào thích hợp để trồng cây lúa nước trên thế giới?

5 câu trả lời 5