Khu vực nào thích hợp để trồng cây lúa nước trên thế giới?

7 câu trả lời 7