Khu vực nào thích hợp để trồng cây lúa nước trên thế giới?

6 câu trả lời 6