Khu vực nào thích hợp để trồng cây lúa nước trên thế giới?

9 câu trả lời 9