Thụy Sĩ là một đất nước tuyệt vời với các món ăn tuyệt val?

Cập nhật: Đó là ý kiến ​​của tôi ...

neu nó là
4 câu trả lời 4