Bọn trẻ có ăn có mặc đi về tương lai?

Ở nhà - quê hương toàn LÃO BỆNH ..he..he
8 câu trả lời 8