Tại sao con ng lại vô ý thức vậy nhỉ vứt rác bừa bãi để rồi mjk lại tự ngánh chịu hậu quả?

7 câu trả lời 7