Tại sao con ng lại vô ý thức vậy nhỉ vứt rác bừa bãi để rồi mjk lại tự ngánh chịu hậu quả?

6 câu trả lời 6