Tài khoản yahoo bị ngừng kích hoạt có nghĩa là bị xóa vĩnh viễn đúng không mấy anh hay có thể kích hoạt or khôi phục được?

5 câu trả lời 5