Cho mình hỏi, mình đang làm ở trường mẫu gíao đc 4 năm, nếu mình nghỉ việc bây giờ thì bảo hiểm có chi trả cho minh k?

11 câu trả lời 11