Bạn có thích đặt câu hỏi không:)?

Mình thì trước có, giờ thì không:) từ khi yahoo sắp bán mình cho đến nay, mình đã chán và ít chơi yahoo hỏi & đáp rồi :3
7 câu trả lời 7