Minh muon mua thuốc độc liều mạnh thì có thể mua ở đâu?

7 câu trả lời 7