Yêu cầu nguồn lao động của ngành cn tin học điện tử và đặc điểm phát triển của cn sx hàng tiêu dùng.?

-Tại sao ngành CN Điện tử tin học lại yêu cầu nguồn lao động trẻ và có trình độ chuyên môn cao?
-Tại sao ngành CN sx hàng tiêu dùng lại phát triển mạnh ở các nước đông dân như TQ, Ấn Độ, Hoa Kỳ...?
3 câu trả lời 3