Mời Bạn Đáp lời !?

Nhân đọc bài báo "Ai lái xe Camry đâm chết 3 người? " trên báo Giao Thông online http://www.atgt.vn/ai-lai-xe-camry-dam-chet-3-nguoi-d140026.html Viết bài thơ " Cháu Ngoan …. Đi hỏi Bác Hồ " Cháu Ngoan …. Đi hỏi Bác Hồ ________________________________________... ... hiển thị thêm Nhân đọc bài báo "Ai lái xe Camry đâm chết 3 người? " trên báo Giao Thông online

http://www.atgt.vn/ai-lai-xe-camry-dam-c...

Viết bài thơ " Cháu Ngoan …. Đi hỏi Bác Hồ "

Cháu Ngoan …. Đi hỏi Bác Hồ
_______________________________________...
minhquan_luongleo

ĐỜI NAY ! CÓ CHỨC CÓ TIỀN
ĐỔI ĐEN THÀNH TRẮNG CÓ LÀ KHÓ CHI
vn LUẬT PHÁP ĐÃ GHI
CHỈ LÀ ..... MÀY CÓ CHỊU CHI " ĐẮNG LÒNG "

CÔ NĂM NGÀY ĐÓ CHẾT CHI ?
NAY THANH RỒI CŨNG ĐI ĐƯỜNG TIẾP THEO
GIỜ NAY SÁCH SẼ TIẾP GHI
vn MAI SẼ ĐỨNG ĐẦU " CHI …. CHI "

BÁC ƠI ! NGÓ XUỐNG CHÚT ĐI
GIỜ CON CHÁU BÁC ... LÀM QUAN CƯỚP NGÀY
DÂN OAN KÊU THẤU NGẤT ĐẦY
GIỜ DÂN ĐANG KHỔ .... BÁC NẰM ĐƯỢC SAO ?

ĐƯỢC SAO ? SAO ĐƯỢC ..... LÀM SAO ?
GIỜ " TAO ĐÃ CHẾT " LÀM SAO & ĐƯỢC GÌ ?
THÂN TAO CÒN NỔI CÒN CHÌM
CÒN ĐI MÀ HỎI ? TAO ĐÂY LÀM GÌ !

CÓ ĐI MÀ HỎI " ÔNG TÀI "
SAO CON KHÔNG CÓ " BẠC TÀI " NHƯ AI
ĐỂ MÀ CÓ CÁI MÀ " CHI " .... VỚI ĐỜI !
5 câu trả lời 5