Tại sao lại có sự khác nhau giữa khí hậu đại dương và khí hậu lục địa?

giúp mình với!
10 câu trả lời 10