Không còn có thể làm cho Y! Tâm lí hồi sinh được nữa rồi phải ko?

Các bạn của tui đâu mất hết rồi. Buồn!
Dù đang làm gì và ở đâu, tui cũng mong các bạn được bình an và hạnh phúc. CHARLOT.
24 câu trả lời 24