Sắp tới mình có buổi đi Phan Thiết với bạn định là khi tới biển cả đám chơi chọi bột màu trên bãi cát không biết có được không?

Giúp đi tuần sau mình phải đi rồi
6 câu trả lời 6