Gửi quà qua bưu điện không ghi địa chỉ người gửi có được không mọi người? Chỉ ghi số dt thôi?

7 câu trả lời 7