Gửi quà qua bưu điện không ghi địa chỉ người gửi có được không mọi người? Chỉ ghi số dt thôi?

6 câu trả lời 6