Nhân viên ghi chép sổ sách là gì?

Mình định làm cho Big C, thấy mục nhân viên ghi chép sổ sách là nhưng công việc cu thể là gì nhỉ?
6 câu trả lời 6