Những người yêu thương luôn dám làm tổn thương ta mãi mà ta không sợ thì kẻ ghét ta và ta ghét đầu đáng gì ?

12 câu trả lời 12